Vrouwelijk leiderschap

Vrouwelijk leiderschap

Masculine en feminiene waarden

Er zijn typische masculine waarden en typische feminiene. Zowel mannen als vrouwen hebben beide. Bij mannelijke waarden denken we aan actie, autonomie en individuele vrijheid. Vrouwelijke waarden zijn gericht op verbinden, ervaren en samenwerken. Het is niet goed of fout, want het is geen tegenstrijdigheid, maar een eenheid van twee. De maatschappij wordt nog steeds grotendeels door mannen bestuurd. Mannelijk gedrag is vaak de norm. Met de toenemende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en de vastgestelde quota voor vrouwen, is het tijd voor een meer dynamisch evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag voor een duurzame groei. Wil je er meer over weten? Lees het artikel hier: “Vrouw, steek je kop boven het maaiveld”

Onderzoek toont aan dat vrouwen met een meer agressieve aanpak minder promotie zullen maken dan vrouwen die hun vrouwelijk gedrag hebben getoond. Na acht jaar onderzoek, werden vrouwen met een bazige houding minder snel bevorderd dan de “meer vrouwelijke vrouwen”. Mannen met dezelfde bazige kwaliteiten hadden echter promotie gemaakt.
In de werkomgeving gaat het vaak over scores, successen, beter zijn dan de rest. Dit zijn allemaal mannelijke waarden. Wil je dit als een vrouw imiteren? Mannelijke en vrouwelijke energie zouden complementair moeten zijn in bedrijven. Laat je je vrouwelijke kwaliteiten, zoals verbindende denk- en relationele vaardigheden, opvallen en laat je de kleverige vloer los?

  • Wie je wilt zijn
  • Wie je kunt zijn
  • En wie je durft te zijn

Ook jezelf zijn op de werkvloer?