NLP

NLP

Effectieve communicatie

Het proces van communicatie en veranderen.

Wie wil er nou niet beter communiceren? En hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen dat zo goed kunnen? Natuurtalent, aanleg of kun je dit soms leren?  NLP is méér dan een manier van communiceren. Je gebruikt er al jouw zintuigen voor: ogen, oren, voelen.

Communicatie met jezelf en met anderen staat centraal. NLP is een verzameling vaardigheden en methodieken voor het begrijpen en veranderen van innerlijke ervaringen.

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguistisch gaat over taal. De taal (gesproken taal en lichaamstaal) waarmee je met jezelf of met anderen communiceert.

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.  Het gaat niet om programmeren, maar om het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein zodat jij je weer goed voelt.

Ontdek welk effect je hebt op mensen in jouw communicatie. Bepaal wat voor effect je zou willen hebben op jezelf en op je omgeving, je werk, je geliefden. Je ontdekt wat daarvoor nodig is, wat je tegenhoudt en gaat aan de slag om die resultaten te behalen die jij wenst.

Acht stappen van effectief communiceren

Hoe je communiceert hangt af van de context, de mensen. Wil je succesvol zijn in je communicatie, dan houd je rekening met de volgende stappen:

  • bewust bepalen en neerzetten van kaders
  • respectvol contact opbouwen
  • informatie verzamelen
  • doel en resultaat bepalen
  • hulpbronnen opsporen en activeren
  • actie ondernemen
  • evaluatie van het resultaat gericht op de toekomst
  • ecologiecheck

Thema’s die te sprake kunnen komen gaan vaak over persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en leiderschap. Wat is daarin belangrijk? NLP gaat niet over het waarom maar gaat op zoek naar de oplossingen.

Wil je meer weten over NLP?